ANIME

captain-tsubasa
captain-tsubasa-j
captain-tsubasa-road-to-2002
captain-tsubasa-2018

OAV

captain-tsubasa-europe-daikessen
captain-tsubasa-saikyou-no-teki-holland-youth
captain-tsubasa-ayaushi-zen-nihon-jr-
captain-tsubasa-sekai-daikessen-jr-world-cup
captain-tsubasa-asu-ni-mukatte-hashire

Start typing and press Enter to search